Fler tips:

Böcker överallt!

I en tid då mycket finns digitalt är det extra viktigt att ”utsätta” barn för böcker. Tillgängligheten till böckers fysiska närvaro är enormt betydelsefull för att inspirera till läsning. Forskning visar att det finns starka samband mellan det små barn gör med böcker innan de själva kan läsa och förmågan att senare i livet lära sig läsa ”på riktigt”. För ett litet barn är boken ett fysiskt objekt som inbjuder till att smaka, tugga, prassla, öppna och stänga. För de lite större barnen kan det handla om att bära på boken, bläddra i den och studera bilderna, men också om att börja från början, vända blad och säga ”slut” när boken slås ihop. Så se till att ha böcker inte bara i hyllorna, lägg dem på toan, i hallen och i köket. Har ni inga böcker? Låna på bibblan, det är gratis!

Var en läsande förebild

Det finns forskning som visar att barn och ungas intresse för läsning påverkas starkt av läsande förebilder. Denna forskning tyder på att barn som har läsande vuxna omkring sig inspireras till att själva bli läsare. Genom att som vuxen vara en läsande förebild, kan vi både förmedla vårt läsintresse till barnen och stimulera deras eget intresse för att läsa. Så sitt ner i alla fall ett par gånger under semestern, med gott samvete, och läs. Barn gör som vi gör, inte som vi säger. Så var en läsande förebild!

Ett rikt ordförråd underlättar vår läsinlärning

Läsning är en sammansatt färdighet vilken bygger på olika avkodnings- och förståelseprocesser. Avkodning innebär bla att läsaren känner igen och kan uttala ordet. När man ska lära sig läsa har man nytta av att ha ett stort ordförråd. Har man det så underlättar det när man börjar ljuda sig igenom orden. När man ljudar första delen av ett ord kan man med hjälp av sitt ordförråd få fatt i ordet och på så sätt uppfatta vad som står. Ett barns ordförråd har alla möjligheter att bli stort och rikt. Det som krävs är att vi samtalar med våra barn och att vi läser för dem för att på så sätt låta dem möta ord, både vardagsnära, nya, främmande och spännande.

Gemenskap på hög nivå

Det är lätt att tro att man inte längre ”behöver” högläsa för sina barn när de själva kan läsa. Fel, fel, fel! Passa på att läsa högt för de äldre barnen under sommaren. Ge dem en stund av tid, närhet och gemenskap. Om du känner dig obekväm med att läsa högt, minns att ditt barn älskar just din röst och ditt sätt att läsa. För ditt barn är din röst tusen gånger bättre än ljudböckernas proffs. Den anonyma inspelade rösten brister inte ut i gapskratt till Loranga, Mazarin och Dartanjang, eller låter tårarna synligt trilla längst kinderna då Skorpan o Jonatan hoppar ut för stupet mot Nagilima. Ljudböcker är fantastiska men kan inte ersätta högläsning. De kan inte reagera, samtala eller svara på frågor. De kan inte diskutera bilder eller sitta nära. ”Böckerna är de bästa kontaktmedel som finns. Förtroligheten spirar mellan er, när ni skrattar eller gråter tillsammans över en bok. Och många små funderingar som ditt barn bär inom sig, kommer fram medan ni pratar om vad ni har läst”. – Astrid Lindgren

Hitta rätt bok till ett barn – ett detektivarbete

Barn har olika intressen och är motiverade till olika saker. Alla barn är inte intresserade av läsning, men alla barn behöver läsa. Kanske beror det bristande intresset på att man ännu inte hittat den rätta boken. Att göra det är ett detektivarbete som kan behöva bedrivas av ihärdiga vuxna under flera år.Den dagen man träffar rätt, när han eller hon sitter där med näsan i boken fullkomligt okontaktbar när den vanliga kommentaren: ”jag gillar inte den här boken” efter en liten paus plötsligt följs av: ”Jag älskar den” då vet man att man hittat den där boken som är precis rätt, som väcker intresse och igenkänning vilket gör att man inte kan låta bli att läsa den. Men, som sagt det kan ta flera år så håll ut för belöningen är värd allt sökande i världen.

Rörelse är bästa hjärngympan

Behovet av rörelse är stort i alla åldrar. Eftersom barnets kropp växer mycket är det extra viktigt att de rör på sig för att lära känna sin kropp. Flera undersökningar visar dessutom att rörelse underlättar läs- och skrivinlärningen. Så gör en utflykt i skogen i stället för i cyberrymden, rörelse är bästa hjärngympan för ditt barn. Ett tips kan vara att ta hjälp av böckerna för att göra lek och rörelse till ett äventyr. Använd karaktärer och händelser som ni läst om. Bygg Mulle Mecks flygplan av nedfallna grenar, klättra i träd som Madicken och spring runt en pöl som Benny.

Bilder – förklarar och förtrollar

Bilderna i en bok väcker ofta nyfikenhet och en vilja att få vet mer. Det är inte bara texten i boken som talar, bilderna har också ett tydligt språk. Beroende på var i livet vi befinner oss ser vi olika saker i en bild och tolkar bilden på olika sätt. Bilderböcker bjuder ofta på luckor, eller möjliga tolkningar där läsaren själv kan fylla på med egna erfarenheter. När man har nya erfarenheter kommer man att se nya saker i bilderna. Bilderböcker kan därför läsas om många gånger, långt upp i åldrarna.

Tankar bakom världens bästa "lekland"

Eftersom Junibacken vill väcka lusten till läsning är våra utställningar utformade så att barnen skall grunda en fascination för litteraturen och dess möjligheter. Vi erbjuder spontan lek med material och föremål från böckerna i karaktärernas egna miljöer. Leken är en väg till lärande och ett sätt att lära. Genom att leka i bokens värld får barnen möjlighet att sätta sig in i de olika figurernas perspektiv. I leken kan barnen upprepa ord och begrepp från texten och göra dem till sina, något som lägger grunden till ett utvidgat ordförråd som i sin tur är viktigt för den kommande läs- och skrivinlärningen.

Väck läshungern!

Anne-Marie Körling, lärare och Sveriges läsambassadör 2015-2017, har skrivit en bok för alla som vill väcka barns läshunger. Hon menar att vi allt för ofta har ett nyttoperspektiv på läsning och glömmer att läsning får oss att tänka, känna och förstå oss själva och andra bättre. Personligt, inspirerande och utan pekpinnar hjälper Anne-Marie Körling oss att sänka trösklarna till litteraturen och väcka läslusten hos barn. En bok för alla som har barn i sin närhet och vill väcka deras läshunger.

Ägnas det för lite tid åt lyrik i skola och förskola?

Lyrik kan vara mycket användbart i undervisningen då den påverkar många delar av barnens utveckling inte bara läs- och skrivutvecklingen utan även personlighetsutvecklingen samt den emotionella- och intellektuella utveckling. Dessutom utvecklar barnen sin fantasi och lär sig lyssna och tala. Att läsa dikter är en stor upplevelse, det finns rim, rytm, roliga ord, tokiga meningar och dikten berör alltid läsaren på något sätt. Just därför har vi på junibacken valt att låta ett av våra skolprogram handla om just dikter.

Vikten av läsning i siffror

Ett barn som börjar skolan har ett ordförråd på ca 5000 -7000 ord. Om detta barn fram till sin 17-års dag regelbundet fortsätter läsa och eller lyssna till texter kommer hen att ha ett ordförråd på ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd. Om hen efter skolstarten däremot inte läser själv och inte heller lyssna till texter kommer ordförrådet inte att hamna på mer än ca 15 0000 – 17 000 ord. För att som vuxen klara av att hänga med i nyhetssändningar och för att kunna förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet behövs ett ordförråd på minst 50 000 ord.

Hitta naturvetenskapen i bilderböckerna

I förskolans läroplan kan man läsa att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”. Ett sätt att närma sig naturvetenskap och teknik med barn i förskoleåldern är att använda bilderböcker som utgångspunkt. Låt dessa bli en ingång till naturvetenskapen. När ni läser bilderböcker och sagor försök att plocka upp naturvetenskapliga och tekniska teman i dem. I bilderböcker lyfts och problematiseras naturvetenskap och teknik ofta på ett sätt som läroböcker sällan gör. Barnböcker kan därför fungera som utgångspunkter för didaktiska diskussioner kring naturvetenskapens och teknikens inverkan på människa, samhälle och natur i såväl nutid som dåtid.

Tummen upp för bokstavslek!

Intresset för bokstäver väcks hos många barn långt innan skolstarten. Förskolan är därför en viktig plats för barns första möte med skriftspråk. Ny forskning (Botö, Lantz-Andersson och Wallerstedt) visar på att lekfulla gruppaktiviteter där barnen tillåts interagera med varandra, vilket är utmärkande för förskolan, är av stor betydelse för att aktiviteten ska framstå som tillgänglig och meningsfull för barnen, vilket är av betydelse för vad som blir möjligt för dem att lära. Vår föreställning Bokstavsbageriet är en fartfylld och improvisatorisk lek med alfabetet och är ett bra exempel på hur man kan väcka intresset hos små barn.

En akademi av betydelse

Svenska barnboksakademien är en ideell förening grundad 1989. De har till uppgift att främja god barn- och ungdomslitteratur och verka opinionsbildande. På sällskapets 18 stolar sitter författare och illustratörer av barn-och ungdomsböcker. De väljs inte på livstid, utan kan när de så önskar begära utträde ur akademien.Svenska barnboksakademien har sammanställt 17 goda argument för barnboken. 17 olika illustratörer som är eller har varit med i akademin har bidragit med bilder. Om du själv eller någon i din närhet undrar varför man ska läsa finner du svaret här. Skriv ut och sätt upp där barn och vuxna vistas!