Allmänt

Dessa köpevillkor gäller för köp av årskort, biljetter, presentkort och andra produkter via webbplatsen junibacken.se. När du genomför köp via Webbplatsen lämnar du en bindande beställning till Sagolekhuset Junibacken AB, org.nr. 556462-6298 och är således betalningsskyldig för de produkter du beställt. Junibacken är bunden att genomföra din beställning först när du fått en orderbekräftelse på ditt köp. En orderbekräftelse skickas alltid till din e-postadress så snart som möjligt efter att du genomfört din beställning.

Villkor för köp

För att kunna göra ett köp via vår webbplats måste du acceptera köpevillkoren samt ha fyllt 18 år eller ha målsmans tillåtelse att göra ett köp. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar när du genomför ditt köp är korrekta och fullständiga.

Priser, leveranskostnader och betalning

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms.

Betalning

Betalning sker vid köptillfället med kortbetalning eller swish. Företag erbjuds också möjligheten att betala med faktura.

Leverans

Digitala produkter levereras via e-post, vanligtvis samma dag som köpet görs. Digitala biljetter levereras även via SMS.

Årskort

Ditt årskort är personligt och ger dig fri entré under 12 månader från dess att du aktiverar det. Årskortet uppvisas vid varje besök. Junibacken har rätt att kontrollera din legitimation så att ditt årskort inte missbrukas. Du måste aktivera ditt årskort inom 6 månader från inköpsdatum vid onlineköp och inom 1 månad vid fysiskt köp hos oss. Som årskortsinnehavare kommer du alltid in på Junibacken och behöver ej förboka entrébiljett men du behöver förboka teaterbiljett för garanterad plats till teaterföreställningarna. Dessa bokar du kostnadsfritt på hemsidan.

Årskort pensionär är personligt för dig som pensionär, men inte för medföljande barn som ingår i kortet. Kortet gäller mot uppvisande av pensionärsintyg. Som årskortsinnehavare får du åka Sagotåget så mycket du vill i mån av plats. Du tilldelas tid och biljett i entrékassan. Årskortet ger dig också 15% rabatt på böcker till ordinarie pris i vår bokhandel.

Entrébiljetter

Entrébiljetter är giltiga för det datum och den tid som står angivet på biljetten. Du kan avboka dina biljetter med fri återbetalning fram till och med dagen innan besöket.

Evenemangsbiljetter

Evenemangsbiljetter är giltiga för det datum och den tid som står angivet på biljetten. Vid inställt evenemang erbjuds möjlighet att boka om eller pengar tillbaka för köpet.

Ångerrätt

Konsumenter har 14 dagars ångerrätt vid köp av produkter via webbplatsen. Om ditt köp avser en vara, börjar ångerfristen löpa från att du mottagit varan. Om ditt köp avser en tjänst, börjar ångerfristen löpa från att du har mottagit en orderbekräftelse från Junibacken.

Om du begär att få nyttja din entrébiljett eller annan tjänst innan ångerfristen har löpt ut och tjänsten fullgöras helt innan du utövat din ångerrätt, samtycker du till att ångerrätten upphör i samband med fullgörandet.

Om du begär att få nyttja ditt årskort eller annan tjänst innan ångerfristen har löpt ut och tjänsten endast delvis har fullgjorts när du utövar din ångerrätt, har du rätt att få återbetalning av priset med avdrag för den summa som motsvarar värdet av nyttjad tjänst. Detta innebär att du kommer vara skyldig att betala fullpris för eventuella besök som du redan har gjort under ångerrättsperioden.

För att utöva din ångerrätt ska du tydligt och klart meddela Junibacken detta via e-post eller telefon innan ångerfristen löpt ut, kontaktuppgifter hittar du här. Du kan använda denna blankett från Konsumentverket för att utöva ångerrätten, men du behöver inte använda blanketten för att utöva din ångerrätt.

Återbetalning på grund av utövad ångerrätt sker utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att du meddelat att du ångrar dig.

Reklamation

Om du har fått en defekt eller felexpedierad Produkt så önskar Junibacken att du i första hand kontaktar Junibacken och beskriver problemet. Reklamationen kan du göra på plats på Junibacken, via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter finner du här.

Reklamation ska alltid framföras inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt att Produkten du köpt av Junibacken inte motsvarar dina förväntningar. Om reklamation inte sker i rätt tid, förlorar du din reklamationsrätt. Om du är konsument, anses du alltid ha lämnat din reklamation i rätt tid om meddelande lämnats inom 2 månader efter att du märkt felet.

För konsumenter går reklamationsrätten förlorad senast 3 år från att denne tagit emot varan. För köpare som är näringsidkare gäller istället att reklamationsrätten går förlorad senast 2 år från det att denne tagit emot varan.

Om reklamation skett i rätt tid och det finns grund för reklamationen, kommer Junibacken göra sitt yttersta för att åtgärda felet. Är det inte möjligt att åtgärda felet, kommer du att få instruktioner från Junibacken om hur du ska gå till väga för att istället få omleverans av eller prisavdrag för den felaktiga Produkten.

Om du är missnöjd med Junibackens hantering av din reklamation, har du som är konsument rätt att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”). ARN gör opartiska prövningar av tvister mellan konsumenter och företag. Junibacken följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Mer information om ARN och anmälningsprocessen hittar du på arn.se.

Ändringar

Junibacken förbehåller sig rätten att när som helst ändra Junibackens dagliga program. Köp av årskort eller entrébiljetter garanterar således inte förekomsten av en viss föreställning och utgör därför inte grund för reklamation.

Befrielsegrunder

Vare sig du eller Junibacken ansvarar för brister i fullgörandet av avtalet om bristen beror på en omständighet som ligger utanför partens kontroll (”Befrielsegrund”). En sådan befrielsegrund kan t.ex. vara myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, naturkatastrof, olyckshändelse av större omfattning, krig eller terroristattack, tekniska problem eller annan omständighet som avsevärt försvårar partens fullgörande av avtalet och som parten inte rimligen kunde förutse eller övervinna. Som befrielsegrund för Junibacken anses även den omständigheten att en underleverantör till Junibacken drabbas av en omständighet som enligt ovan ska anses som befrielsegrund. En befrielsegrund befriar åberopande part från skadestånd och andra påföljder.

Tvister

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal och där köparen är näringsidkare avgörs i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Personuppgiftsbehandling

Junibacken är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med ditt köp av Produkter. Dessa personuppgifter behandlas i syfte att fullgöra avtalet med dig och att uppfylla vissa lagkrav. För mer information om hur Junibacken behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, vänligen se Junibackens integritetspolicy.