Besöksadress

Junibacken
Galärvarvsvägen 8
115 21 Stockholm

Tel (växel): 08-587 230 00

Fakturaadress

Sagolekhuset Junibacken AB
Kund-id FSX3552
FE 301
105 69 Stockholm

Fakturor mailas till Inbox.lev.956877@arkivplats.se.

Vårt organisationsnummer är 556462-6298.

Våra medarbetare

Ledningsgrupp

Fredrik Björlin

Food & beverage manager

073-687 67 08 fredrik@junibacken.se

Kajsa Medin Hansen

VD

kajsa@junibacken.se

Sandra Axell Katouzi

Marknadschef

070-754 22 43 sandra@junibacken.se

Sanna Pedersen

Verksamhetschef

073-320 45 49 sanna.pedersen@junibacken.se

Museet

Oskar Karlsén

Fastighetsansvarig

070-799 66 00 oskar.karlsen@junibacken.se

Sara Andersson

Publikchef

070-860 36 21 sara.andersson@junibacken.se

Skolprogram

Eva Blomkvist

Pedagogisk chef

070-140 17 04 eva.blomkvist@junibacken.se

Bokhandel

Minoo Bigner

Chef bokhandeln

072-316 80 40 minoo.bigner@junibacken.se

Ensemble

Axel

Caspian

Ebba Lo

Elma

Jennifer

Juni

Leah

Märta

Mikael Kallin

Konstnärlig ledare och regissör

070-327 78 58 mikael.kallin@junibacken.se

Signe

Tuva

Tuva

William

Wilmer