Med hjärtat i barnboken

Vi öppnar dörren till berättelsernas värld! I våra pedagogledda program utforskar vi vilka nycklar som öppnar för berättarglädje och läslust. Genom musik, drama och skapande verkstad vill vi ge tillgång till den magi som gömmer sig bakom bokens pärmar.

Självklart kan ni också komma på egen hand. Bänka er i Sagotåget, upplev en teaterföreställning eller lek i utställningar som alla springer ur barnbokens fantastiska universum!