I våra pedagogledda program för skola och förskola utforskar vi vilka nycklar som öppnar för berättarglädje och läslust. Genom drama, musik och skapande workshops vill vi ge tillgång till den magi som gömmer sig bak bokens pärmar, i våra gestaltade miljöer och fantastiska teaterföreställningar!

Programmets uppbyggnad

Programmen är uppbyggda av en pedagogledd workshop + en dedikerad aktivitet i huset: se en teaterföreställning, upptäcka en viss lekmiljö eller åka Sagotåget med uppföljning.

Tillgång till hela Junibackens utbud

Efter programmet ges tillgång till allt vad Junibacken har att erbjuda (dvs ingår inte teater i programmet så går detta att välja till, i mån av plats). Vid bokat program ges också tillgång till matsäcksrum vid förfrågan, samt pedagogpris med specialerbjudande (100 kr/person. Två betalande pedagoger, utöver det gratis pedagoger/vuxna) samt material till för/efterarbete.

Tid: Programmet är cirka 60-75 min. Efterföljande lek, teater etc cirka 1-3 timmar.

Villkor: Minimum 10 barn vid pedagoglett program.