En gemensam upplevelse

Högläsning ger en gemensam upplevelse mellan högläsaren och lyssnaren, att vara tillsammans och dela något med varandra. När barn lärt sig läsa själva finns det risk att vi som vuxna slutar läsa högt för dem. Men gör inte det, alla goda fördelar med högläsningen kan komma barnet till nytta även om det börjat läsa egna böcker. Högläsning skadar aldrig den egna läsförmågan. Tvärtom bidrar den till att utveckla barnets självständiga läsning.

Visa din vilja och glädje!

Var positiv till läsning, ditt engagemang smittar. Visa att du gillar att läsa och läs även för din egen skull, barn behöver läsande förebilder. Då du läser en bok visar du barnet att böcker är viktiga. Läs högt så fort du har möjlighet – brev, barnens läxor, sms, recept, rubrikerna i tidningen, skyltar osv. Se till att högläsningen hela tiden finns med naturligt i vardagen. Läs tillsammans! Läs så det syns! Läs så det hörs!