Almedalen på Junibacken 2021

I år flyttar en del av Almedalen in på Junibacken. Programpunkterna från Kultur i Almedalen sänds live från Junibackens terrass.

Kultur i Almedalen samlar det viktigaste som händer, berör och debatteras inom kulturområdet under Almedalsveckan. Bakom Kultur i Almedalen står Svensk Scenkonst och Sveriges Museer

Du kan följa hela programmet live hemifrån. Se hela programmet här!

Hur viktig är kulturen för Sverigebilden?

Kännedomen om Sverige i utlandet har legat relativt stabilt det senaste decenniet. I internationella jämförelser rankas Sverige ofta bland de främsta länderna inom områdena samhälle hållbarhet och klimat konkurrenskraft och talang. Sveriges placering inom flera jämförelseområden är oförändrad eller visar på mindre förändringar från föregående år.

Sverige är starkt inom de kulturella och kreativa näringarna. Dessa näringar spelar en allt viktigare roll för tillväxten i svensk ekonomi och är drivkrafter för innovation också inom andra samhällsområden och industrinäringar. De kreativa näringarna bidrar också till att skapa en modern bild av Sverige som ett hållbart och innovativt land.

Hur kan kulturen förstärka och bibehålla den positiva bilden av Sverige internationellt? Kan starka varumärken som Astrid Lindgren och andra sagoförfattare vilka förmedlas av Junibacken förstärka Sverigebilden? Kan regioner arbeta än mer strategiskt för att förstärka bilden av Sverige som ett attraktivt resmål? Hur ser Stockholm på konstens och kulturens betydelse som en viktig del i stadsutvecklingen?

Junibackens VD Kajsa Medin Hansen samtalar tillsammans med Helena Hammarskiöld, vd Orionteatern, Madeleine Sjöstedt generaldirektör Svenska Institutet och Jonas Naddebo, kulturborgarråd i Stockholms Stad. Moderator är Willy Silberstein.

5 juli kl. 15.00-15.45 här.

Sagan om Junibacken …

…börjar med Astrid Lindgren. När hon första gången fick höra talas om projektet så tyckte hon att det var nog klokt och bra, men något “Astrid Lindgren-hus” ville hon rakt inte veta av. En plats där andra barnboksförfattare och illustratörer kunde lyftas fram och inspirera, det gick däremot bra. Och så fick det bli. Staffan Götestam, som presenterat idén för Astrid, var redan inne på samma spår: “Jag ville skapa ett kulturhus för både barn och vuxna. Inte ett gammaldags och dammigt, utan ett nyskapande, innehållsrikt och spännande!”