Läsa spökhistorier för barn, ska man verkligen göra det? 
Spökhistorier behandlar den mest centrala och ursprungliga av våra känslor, nämligen rädslan. Den finns hos oss alla och formar och styr vår vardag på olika sätt. Högläsning av spökhistorier kan ha effekter på lyssnaren så som att man tränas att förstå sina rädslor. Barnet utmanar sig själv och kan genom läsningen få en känsla av att ”jag är som hjälten i boken”,

Starka känslor
Spökhistorier för barn innefattar ofta en berättelse om något allvarligt och känslosamt. Att uppleva starka känslor genom spökhistorier kan vara ett tryggt sätt för barn att uppleva fara och spänning. Barnens fantasi aktiveras, de går in i en annan värld och skapar inre bilder av det som händer i berättelsen. På så sätt kan de lära sig att bemöta sina rädslor och börja kontrollera dem.

Prata om barnets upplevelse
Beroende på hur gammalt ditt barn är kan hen vara rädd för många saker. Det är därför mycket viktigt för dig som vuxen att hjälpa dem att bearbeta det ni läser, ställa nödvändiga frågor, möta ev rädslor och tillsammans övervinna dem.