Om Junibacken

junibacken-läsning

Junibacken och barnboken

Junibacken vill att barn ska läsa böcker. Men vi vill inte hytta med fingret och säga åt någon att han eller hon måste läsa böcker. Då blir det tråkigt. Istället vill vi bygga roliga utställningar så att barn kan kliva in i (eller för all del krypa igenom, klättra upp på, eller smyga runt i) böckerna! I utställningarna framför vi teaterföreställningar, också dessa skapade utifrån våra mest älskade barnboksförfattare. Det tycker vi är en mycket roligare introduktion till böckernas värld. Ibland är det en vuxen som blir sugen på att läsa boken för barnet. Genom att läsa, eller få böcker lästa för sig, får barnet ett språk. Att ha ett språk öppnar dörrar.

Sagt om läsning

Massor av kloka människor har sagt massor av kloka saker om läsning och barn.
Sonya Hartnett, australiensisk författare som fick Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och besökte Junibacken 2008, har sagt;

En barnbok ska lära ut saker, men aldrig på ett konstruerat sätt. Den ska ge vägledning genom att försiktigt behandla ämnen, frågor och miljöer som unga läsare kanske inte kommit i kontakt med och på så sätt vidga deras vyer och föreställningar om världen.

Astrid Lindgren har också en bra förklaring till varför barn behöver böcker:

Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker.

Hon har också sagt klokheter som;

En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje. Har vi en gång vant oss att hämta vår fröjd och tröst i böckerna, så kan vi inte undvara dem.

Döden och kärleken är det stora människan upplever, det intresserar alla åldrar. Man ska inte skrämma barn till ångest, men de behöver likaväl som en vuxen uppröras av konst.

(dessa och fler geniala citat hittar du på www.astridlindgren.se)

Även Kulturrådet betonar vikten av att ge barn ett språk och barns rätt till kultur;

Ett barn som får möta professionell konst och får möjlighet att utveckla sina kreativa och språkliga förmågor genom musik, dans, teater, litteratur och andra konstformer ökar sin förmåga till reflektion och förståelse av omvärlden… Vi vill betona vikten av att även de yngsta barnen, före skolåldern, får möjlighet att utveckla en känsla för alla sina språk inklusive de estetiska språken. Det är en grupp som lätt glöms bort. (Hela uttalandet finns på www.kulturradet.se)

 

Junibacken är egnagerad i projektet En läsande klass! Läs mer här.

junibacken-läsning

Vision, mission och affärsidé

Allt det här vill vi ska genomsyra vår verksamhet. Vi har sammanfattat det i en vision, mission och i vår affärsidé.

Junibackens affärsidé

All vinst som Junibacken gör återinvesteras i verksamheten och går till nya utställningar, teaterförställningar mm. Kortfattat kan man sammanfatta Junibackens affärsidé så här:

Genom ett unikt sagolekhus erbjuda alla barn i Sverige en helhetsupplevelse i barnbokens värld.

Junibackens mission

Att verka för att boken för alltid är en viktig del av barnens kultur

Vi tror nämligen på just boken. Det är inte så att vi inte inser värdet av bra datorspel, filmer eller TV-serier, men sådant finns det andra som är duktiga på. På Junibacken är det boken som ska upplevas.

Junibackens vision

Att bidra till ett demokratisk och jämställt samhälle där alla barn kan läsa, vara intresserade av kultur och utvecklas till nyfikna och kreativa människor.

 

© 2016 Junibacken | +46 (0) 8 587 230 00 | info@junibacken.se | Sidkarta