Vem bygger, vem river?

Premiär 19 december 2018 – öppet till och med den 3 mars 2019.

Vi har ägnat hela året åt att bygga ut och förbättra vårt fantastiska hus. Nu behöver vi er hjälp! Vad skulle ni vilja bygga? Välkommen till vår nya utställningsyta som till bredden är fylld med stora, svarta byggklossar. Vår enda uppmaning till er är – Skapa, bygg, riv!

Vem bygger, vem river? är en interaktiv utställning som passar alla åldrar. Genom att använda sin fantasi och sin kreativitet får stor och liten vara medskapare i vårt enorma bygge. Vi vill främja nyfikenhet, samarbete och problemlösning. Bygg- och konstruktionslek hjälper barn att förstå sig själva, sin omvärld och samhällets uppbyggnad.

Utställningen öppnade den 19 december och miljön är inspirerad av Stina Wirséns populära Vem-böcker.