Tips från vår pedagog Eva

Junibacken har sitt hjärta i boken. Allt vi gör utgår från vårt yttersta mål: Att väcka lusten att läsa. Böcker erbjuder en möjlighet att vidga de egna referensramarna, vilket är av självklar vikt redan för det lilla barnet. Genom böcker är det möjligt att resa från nutid till dåtid och tillbaka igen. Det går till och med att besöka framtiden. Man kan ta del av och lära sig om andra kulturer. Man kan känna med karaktärerna i böckerna, man kan lära sig hur det är att vara människa.

Både när man läser själv och när man lyssnar till högläsning utvidgar läsningen dessutom ordförrådet. Vilket utvecklar språket som i sin tur lägger grunden till självkänsla och identitet och fungerar som verktyg i all inlärning genom hela livet. Med utställningar, teaterföreställningar och skolprogram som bygger på verk av Nordens allra främsta barnboksförfattare vill Junibacken uppmuntra kreativitet och fantasi och visa vägen till magin mellan sidorna. På denna sida hittar du tips kring böcker, läsning, lärande och pedagogik från Junibackens pedagog Eva.

 

”Har vi en gång vant oss vid att hämta vår fröjd och tröst i böckerna, så kan vi inte undvara dem.” Astrid Lindgren

eva

”Två trådar löper genom mitt liv, kultur och pedagogik. Här på Junibacken tvinnas mina trådar samman”.

Eva Blomkvist,
Pedagogisk chef

Faktaböcker för högläsning

Barn lär sig aldrig så fort som under förskoleåren. De undrar och frågar, och ju mer de förstår ju större blir upplevelsen och glädjen. Trots detta glöms faktaböcker ofta bort då det är dags för högläsning i hemmet och förskolan. I stället väljer man böcker ur den skönlitterära genren och låter faktaböckerna bli en del av barns läsmaterial först då de går i grundskolan.

Som föräldrar eller pedagog bör du, när du läser högt för barn, sträva efter en jämn fördelning mellan skönlitteratur och faktaböcker. Skönlitteraturen kan hjälpa barn att utveckla en känsla för historieberättandet, medan faktaböcker bidrar till att utveckla en känsla av delaktighet i världen. En riktigt bra faktabok kan öppna världen för barnet, väcka nyfikenhet och förklara saker man funderat över men inte förstått. Läs och upplev tillsammans. Prata om det ni läst och sätt det i relation till vardagen.

torudd

En akademi av betydelse

Svenska barnboksakademien är en ideell förening grundad 1989. De har till uppgift att främja god barn- och ungdomslitteratur och verka opinionsbildande. På sällskapets 18 stolar sitter författare och illustratörer av barn-och ungdomsböcker. De väljs inte på livstid, utan kan när de så önskar begära utträde ur akademien.

Svenska barnboksakademien har sammanställt 17 goda argument för barnboken. 17 olika illustratörer som är eller har varit med i akademin har bidragit med bilder. Om du själv eller någon i din närhet undrar varför man ska läsa finner du svaret här. Skriv ut och sätt upp där barn och vuxna vistas!

orden

Vikten av läsning i siffror

Ett barn som börjar skolan har ett ordförråd på ca 5000 -7000 ord. Om detta barn fram till sin 17-års dag regelbundet fortsätter läsa och eller lyssna till texter kommer hen att ha ett ordförråd på ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd. Om hen efter skolstarten däremot inte läser själv och inte heller lyssna till texter kommer ordförrådet inte att hamna på mer än ca 15 0000 – 17 000 ord. För att som vuxen klara av att hänga med i nyhetssändningar och för att kunna förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet behövs ett ordförråd på minst 50 000 ord.

natur

Hitta naturvetenskapen i bilderböckerna

I förskolans läroplan kan man läsa att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”.  Ett sätt att närma sig naturvetenskap och teknik med barn i förskoleåldern är att använda bilderböcker som utgångspunkt. Låt dessa bli en ingång till naturvetenskapen. När ni läser bilderböcker och sagor försök att plocka upp naturvetenskapliga och tekniska teman i dem. I bilderböcker lyfts och problematiseras naturvetenskap och teknik ofta på ett sätt som läroböcker sällan gör. Barnböcker kan därför fungera som utgångspunkter för didaktiska diskussioner kring naturvetenskapens och teknikens inverkan på människa, samhälle och natur i såväl nutid som dåtid.

Boksamtal

Samtala om det ni läser

Att högläsning utvecklar ordförrådet och språket det vet vi. Men, för att barn och unga ska utveckla en förståelse för vad de hört behöver vi också samtala om det vi läser. I boken Boksamtal med bilderböcker av Agneta Edwards Hittar du råd och tips för hur du lägger upp ett boksamtal, till exempel hur du väljer böcker och förbereder dig, och hur man kan ställa frågor på ett sätt som bjuder in till samtal. Lärare och pedagoger hittar även information om hur boksamtalet kan kopplas till läroplanen.

dikter

Ägnas det för lite tid åt lyrik i skola och förskola?

Lyrik kan vara mycket användbart i undervisningen då den påverkar många delar av barnens utveckling inte bara läs- och skrivutvecklingen utan även personlighetsutvecklingen samt den emotionella- och intellektuella utveckling. Dessutom utvecklar barnen sin fantasi och lär sig lyssna och tala. Att läsa dikter är en stor upplevelse, det finns rim, rytm, roliga ord, tokiga meningar och dikten berör alltid läsaren på något sätt. Just därför har vi på junibacken valt att låta ett av våra skolprogram handla om just dikter.

Bokstavsbageriet_760

Tummen upp för bokstavslek!

Intresset för bokstäver väcks hos många barn långt innan skolstarten. Förskolan är därför en viktig plats för barns första möte med skriftspråk. Ny forskning (Botö, Lantz-Andersson och Wallerstedt) visar på att lekfulla gruppaktiviteter där barnen tillåts interagera med varandra, vilket är utmärkande för förskolan, är av stor betydelse för att aktiviteten ska framstå som tillgänglig och meningsfull för barnen, vilket är av betydelse för vad som blir möjligt för dem att lära. Vår föreställning Bokstavsbageriet är en fartfylld och improvisatorisk lek med alfabetet och är ett bra exempel på hur man kan väcka intresset hos små barn.

data

Datalogiskt tänkande i förskolan

Datologiskt tänkande är inte ett enda ämne utan ett förhållningssätt som kommer in i alla ämnen i skolan. Datorer är inte magi. Det är människor som bestämmer vad de kan göra. Kunskaper om kod, programmering och vår digitala samtid är viktigt för att förstå och vara en aktiv del i ett allt mer digitalt samhälle.