Vad är Skapande skola?

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan. Målet är att lyfta fram barns och ungdomars rätt till kultur och eget skapande. Bidraget, som kan sökas av grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola, kan användas till inköp av kulturupplevelser, främjande av elevers eget skapande i eller utanför klassrummet, samt insatser som på sikt stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. 

Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av skolans huvudman. Huvudman för en kommunal skola är kommunen och för en fristående skola den juridiska person som beviljats tillstånd att bedriva skolverksamhet. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

Använd era pengar från Skapande skola på Junibacken

Vi kan skräddarsy ett program efter era önskemål. Junibacken erbjuder unika möjligheter för elever och lärare att upptäcka och fördjupa sig i Svensk barn- och ungdoms litteratur samt teater. På Junibacken görs litteraturen levande och huset kan användas som ett spännande komplement till skolböckerna.  Junibackens pedagogiska program sätter de nationella styrdokumenten samt elevernas behov i centrum. Kontakta vår pedagogiska avdelning om ni vill diskutera hur vi tillsammans kan göra ett specialanpassat upplägg för just ert Skapande skola-projekt. En förutsättning för ett anpassat upplägg är förstås att ni hör av er i god tid. 

 

För bokning eller frågor kontakta: 

Pedagogik@junibacken.se

070-140 17 04

 

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbplats.