Orden i lådan – förskoleklass

I detta program för förskoleklass experimenterar vi med ord. Vi plockar isär, lägger till och bildar nya ord.

Programmet är utformat för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga och sitt intresse för att kommunicera med tal- och skriftspråk. I ett utforskande och praktiskt arbetssätt utmanas barnen att tänka till kring ord och hur vi kommunicerar. Elevernas förmåga att lära tillsammans med andra tränas samtidigt som var och en ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, sin nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Programmet leds av en museipedagog i en inspirerande läromiljö med anpassat material.

Centralt innehåll

Programmet behandlar följande ur läroplanens centrala innehåll för förskoleklass:

Språk och kommunikation

  • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

PDF för nedladdning

Handledning

Praktisk information och pris

Max 15 barn (inget min antal).
Workshop 60 min: 1 750 kr ex moms. Priset inkluderar inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt sagotåg, möjlighet att se våra teaterföreställningar samt delta i våra sångstunder. Junibacken har inget matsäcksrum men grupper som bokat pedagogiskt program har efter genomfört program möjlighet att äta i rummet där workshopen hölls.

  • Bokningsförfrågan

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Please enter a number from 0 to 15.