Hur kan vi få alla elever att utveckla aktiv läskraft?

Barbro Westlund

19/3 samt 24/4.

Fortbildning för lärare åk. F-3 i två delar.

Hur kan vi få alla elever att utveckla aktiv läskraft? – från teorier till praktiska modeller
Tillsammans med Barbro Westlund erbjuder Junibacken en unik fortbildning för lärare åk. F-3.

Föreläsningen är inriktad på vad läsförståelse är och vad lärare kan göra för att stödja och utveckla de kognitiva tankestrategier som eleverna behöver behärska för att på djupet förstå texter som de möter. Ta del av konkreta förslag på hur du kan omsätta teori i praktik vad gäller språkutvecklande arbetssätt, läsinlärning, och läsförståelseundervisning. Aktiv läskraft ger varje elev möjlighet att utvecklas till en nyfiken, kreativ, eftertänksam och kritisk läsare. 

Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling vis Stockholms universitet. Hon har 25 års erfarenhet som lågstadielärare. Våren 2017 fick hon Ingvar Lundberg-priset för sina banbrytande studier om såväl läsinlärning som läsförståelseundervisning.

Fortbildningen består av två tillfällen, tisdagen den 19 mars och onsdagen den 24 april mellan kl 15.30-18.00. Båda tillfällena hålls på Junibacken.

Pris 995kr ex moms. Begränsat antal platser, max 50 deltagare.

I priset för fortbildningen ingår:

  • Två föreläsningar med Barbro Westlund (19/3 & 24/4)
  • Barbro Westlunds bok Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse
  • Första kurstillfället startar med en tur i Junibackens sagotåg
  • Instuderingsuppgifter att arbeta med mellan kurstillfällena
  • Kaffe/the och smörgås

Anmälan är bindande och du/ni debiteras oavsett bortfall.