Förskolekvällar på Junibacken

Junibacken är ett hus fyllt av upplevelser med hjärtat i boken. Allt vi gör utgår från vårt yttersta mål: Att väcka barns lust att läsa.

Dessa kvällar riktar sig främst till dig som arbetar med barn i förskoleåldern, men alla intresserade är självklart välkomna. Samtliga föreläsningar kommer att knyta an till förskolans läroplan.

På våra förskolekvällar finns möjlighet att inleda kvällen med en tur i Sagotåget samt att handla till 20 % rabatt i bokhandeln. En matig macka och ett glas vin (alkoholfritt alternativ finns) bjuder vi också på innan föreläsningen drar igång kl 17.30 (till ca kl 19.30). Antalet biljetter är begränsat och kostar 300 kr/st ex moms. Anmälan är bindande och du/ni blir debiterade för antal anmälda oavsett bortfall. Om någon i ert sällskap inte har möjlighet att närvara går det bra att skicka en kollega/vän istället.

Förskolekvällar våren 2018

Högläsning i förskolan

9 januari 2018

Flera forskare fastslår att högläsning är viktig för barns språkliga utveckling. Susanna Ekström, litteraturpedagog och lärarutbildare, föreläser kring hur man redan i förskolan, genom högläsning, kan väcka barns nyfikenhet på böcker och deras lust till läsning.

Vid detta tillfälle kommer även skolverket och berättar om Läslyftet, en fortbildningssatsning som bygger på kollegialt lärande. Syftet med Läslyftet är att stimulera barns språkutveckling och ta till vara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk. För att genomföra Läslyftet på er förskola är det möjligt att söka statsbidrag, Skolverket informerar om hur man går till väga för att söka detta bidrag.

Anmäl dig här.

 

Digital teknik i förskolan

13 februari 2018

Skolverket föreslår skärpta skrivningar i förskolans läroplan för att förbereda och stärka barnen för ett allt mer digitaliserat samhälle. Det nya innehållet i läroplanen innebär att barnen tidigt ska möta och börja förhålla sig till den digitala teknik som de omges av i dag – och den finns på många olika ställen.

Tiffany Alnefelt, pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment, ger er inspirationen, verktyg och konkreta exempel för att ni ska kunna starta upp och arbeta pedagogiskt med programmering och datalogiskt tänkande på er förskola.

Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.

Anmäl dig här.

 

Undervisning i förskolan – vad betyder det för lek, omsorg och lärande?

13 mars 2018

Riskerar utrymmet för lek att reduceras när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning? Vad räknas som undervisning och vem får bedriva den? Vad händer när vi allt mer pratar om (formaliserat) lärande – utifrån olika teoretiska och filosofiska utgångspunkter, och hur står detta i relation till förskolans traditionella arbete med lek, lärande och omsorg.

Ingrid Engdahl, lärarutbildare och forskare, föreläser om det här och andra frågor kopplade till begreppet undervisning.

Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.

Anmäl dig här.

 

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

17 april 2018

Barnens dagliga språkanvändning tillsammans med förskolans personal är grundläggande för deras språkutveckling. Personalens egna attityder till läsning och skrivning samt deras sätt att prata påverkar också. Att samtala fördjupat och utvidgat, både med varje enskilt barn och i grupp, är viktigt.

Kvällens föreläsare Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet och har arbetat som klasslärare i svensk skola i 25 år.  2017 tilldelades Barbro Ingvar Lundbergpriset för sina avgörande insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Barbro kommer att dela med sig av sitt forskningsprojekt kring språkutvecklande arbetssätt i förskolan.

Anmäl dig här.

 

Att möta flerspråkiga barn i förskolan

15 maj 2018

Hur kan man göra för att förbättra språkmiljön i förskolan? Kvällens föreläsare Martina Norling har många års erfarenhet av att arbeta i förskolan. Hon är numera verksam forskare vid Mälardalens Högskola där hon även är aktiv i lärarutbildningen.

En av slutsatserna i Martinas uppmärksammade avhandling är att i leken sker språkutvecklingen. Martina kommer att föreläsa om hur personal i förskolan genom uttalade strategier kan skapa förutsättningar för flerspråkiga barn att tex leka med ord, texter, symboler och praktisera dess mening och betydelse. Martina delar även med sig av konkreta exempel på hur personal i förskolan medvetet arbetat med lekaktiviteter för att möta flerspråkiga barn i förskolan.

Anmäl dig här.

Material från tidigare föreläsningar

Ingrid Engdahl – Undervisning i förskolan – vad betyder det för lek, omsorg och lärande?

Tiffany Alnefelt – material 1, material 2 – Digital teknik i förskolan

Skolverket – material 1, material 2 – Läslyftet

Susanne Kjällander material 1, material 2, material 3 – Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö

Gunilla Ladberg – Varför är det så nyttigt att gunga?

Mats Myrberg – Hur hänger tidig språkutveckling ihop med läs- och skrivinlärning?

Ann S. Pihlgren – Arbetsformer för att tala med barn om texter

Carina Fast – Barns tidiga skrivande

Välkommen!