Fortbildning för dig som arbetar inom förskola och skola

Varje termin arrangerar vi kompetensutvecklande fortbildningskvällar. Kvällarna vänder sig främst till dig som arbetar inom förskola och skola, men alla intresserade är givetvis välkomna. Samtliga föreläsningar knyter an till förskolans/skolans läroplan.

I priset för våra ordinarie fortbildningskvällar (300 kr/st ex moms) ingår:

  • Kvällens föreläsning och tillhörande material.
  • En tur i Sagotåget.
  • 20 % rabatt i vår bokhandel.
  • En smörgås och ett glas vin (alkoholfritt alternativ finns).

Anmälan är bindande och du/ni blir debiterade för antal anmälda oavsett bortfall. Om någon i ert sällskap inte har möjlighet att närvara går det bra att skicka en kollega/vän istället.

Barbro Westlund

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan. 

Föreläsning för förskolan. 24 september.

Läs mer

Tiffany Alnefelt

Digital teknik i förskolan

Föreläsning för förskolan. 22 oktober.

Läs mer

Anniqa Sandell Ring

Flerspråkiga barn i förskolan. 

Föreläsning för förskolan. 12 november.

Läs mer

Material från tidigare föreläsningar

Anne-Marie Körling – Högläsning och bildpromenader

Katrin Jäverbring – Programmering i förskolan

Martina Norling – Att möta flerspråkiga barn i förskolan

Barbro Westlund – Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Ingrid Engdahl – Undervisning i förskolan – vad betyder det för lek, omsorg och lärande?

Tiffany Alnefelt – material 1, material 2 – Digital teknik i förskolan

Skolverket – material 1, material 2 – Läslyftet

Susanne Kjällander material 1, material 2, material 3 – Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö

Gunilla Ladberg – Varför är det så nyttigt att gunga?

Mats Myrberg – Hur hänger tidig språkutveckling ihop med läs- och skrivinlärning?

Ann S. Pihlgren – Arbetsformer för att tala med barn om texter