Förskolekvällar på Junibacken

Junibacken är ett hus fyllt av upplevelser med hjärtat i boken. Allt vi gör utgår från vårt yttersta mål: Att väcka barns lust att läsa.

Dessa kvällar riktar sig främst till dig som arbetar med barn i förskoleåldern, men alla intresserade är självklart välkomna. Samtliga föreläsningar kommer att knyta an till förskolans läroplan.

På våra förskolekvällar finns möjlighet att inleda kvällen med en tur i Sagotåget samt att handla till 20 % rabatt i bokhandeln. En matig macka och ett glas vin (alkoholfritt alternativ finns) bjuder vi också på innan föreläsningen drar igång kl 17.30 (till ca kl 19.30). Antalet biljetter är begränsat och kostar 300 kr/st ex moms. Anmälan är bindande och du/ni blir debiterade för antal anmälda oavsett bortfall. Om någon i ert sällskap inte har möjlighet att närvara går det bra att skicka en kollega/vän istället.

Förskolekvällar hösten 2018

Programmering i förskolan

11 september 2018

Nya skrivningen om IKT i läroplanen ger förskolan ett tydligt uppdrag. Förskolan ska ge barnen kompetens att förstå hur den digitala världen fungerar, och konsekvenserna av den. Digitala verktyg ska komplettera och utveckla verksamheten samt ge barnen nya utmaningar. Men vad kräver det av pedagogerna? Och hur gör man?

Katrin Jäverbring, förskollärare, utbildare och handledare i digitala verktyg inom förskolan i Stockholms stad, föreläser om hur du som pedagog kan väva in programmering i förskolans vardag. Ni behöver inte använda dyr digital utrustning, Katrin tipsar om hur ni kan använda det som redan finns omkring er på förskolan.

Anmäl dig här.

Det magiska språket – om små barns utforskande av språket

2 oktober 2018

I fokus för denna föreläsning står yngre barns skrivande och läsande i ett samhälle präglat av globalisering, mångkulturella möten och visuella språk. Föreläsare är Gunilla Dahlberg är professor emerita vid Stockholms universitet. Hon leder forskningsprojektet Det magiska språket i vilket man bland annat forskar kring vilka strategier barn har när de närmar sig skrivandet och läsandet – utan att utgå från alfabetet. Gunilla kommer att berätta om hur man i forskningen sett att om barnen får tillgång till transdisciplinära lärmiljöer genom olika språk som musik, bild, ljus, ljud, rörelse, så leder det till större vitalitet, intensitet och lust i barnens lärande. Man har även sett att det leder till ett mer komplext och kreativt sätt att lära sig skriva och läsa.

Anmäl dig här.

Förskolan som språkutvecklande miljö

6 november 2018

Nästan alla barn i Sverige tillbringar en stor del av sin tid i förskolan. Flera internationella studier visar att förskolor har stor betydelse för barns utveckling och lärande och att det viktigaste redskapet för lärande är språket. Polly Björk-Willén, biträdande professor Linköpings universitet, föreläser kring hur förskolan som språklig miljö har stor potential att stödja och utmana barn i deras språkliga utveckling. I sin föreläsning ger hon exempel från sina egna såväl som från andras studier samt diskuterar de skilda utmaningar som förskolepersonal ställs inför när det gäller att utforma en bra språkmiljö för alla barn.

Anmäl dig här.

 

Material från tidigare föreläsningar

Katrin Jäverbring – Programmering i förskolan

Martina Norling – Att möta flerspråkiga barn i förskolan

Barbro Westlund – Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Ingrid Engdahl – Undervisning i förskolan – vad betyder det för lek, omsorg och lärande?

Tiffany Alnefelt – material 1, material 2 – Digital teknik i förskolan

Skolverket – material 1, material 2 – Läslyftet

Susanne Kjällander material 1, material 2, material 3 – Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö

Gunilla Ladberg – Varför är det så nyttigt att gunga?

Mats Myrberg – Hur hänger tidig språkutveckling ihop med läs- och skrivinlärning?

Ann S. Pihlgren – Arbetsformer för att tala med barn om texter

Välkommen!