Förskola

Junibackens främsta målgrupp är barn i åldern 0-6 år. I och med detta är det naturligt för oss att erbjuda aktiviteter för barn i förskolan samt fortbildning för dem som arbetar där.

Junibacken erbjuder både pedagogledda program och särskilda teaterföreställningar för förskolan. Gemensamt för samtliga program och teaterföreställningar är att de har sin utgångspunkt i barnboken och att de knyter an till målen i förskolans läroplan (lpfö98 rev 2016).

Orden i lådan, från 5 år

Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat Språk och kommunikation

Läs mer

Borta med vinden, från 5 år

Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat Naturvetenskap. Vi tittar närmare på fysikaliska fenomen kring luft.

Läs mer

Fortbildning för personal i förskolan

Nu har vi öppnat anmälan för höstens föreläsningskvällar.

Läs mer