Fullt av fördelar

Förutom att det är roligt finns det många bra saker med högläsning. Att läsa tillsammans ger en nära känslomässig kontakt mellan dig och barnet. Ni kommer varandra närmare. När du läser högt får barnet möjlighet att identifiera sig med olika karaktärer och uppleva känslor ur boken. Genom att höra språket – klangen, tonen, rytmen – lär sig barnet ord och grammatik snabbare vilket gynnar språkutvecklingen och bygger ett rikt ordförråd. Barn som har ett rikt ordförråd kan använda sig av det när de lär sig läsa. Barnet kan då ljuda sig halvvägs genom ordet och får fatt i det som står eftersom de har ett ordförråd att länka i. Barn som har ett litet ordförråd har inte den möjligheten, utan måste ljuda alla ord i sin helhet, eftersom det inte finns lika många ord att knyta an till.