Viktigt för språkutvecklingen

Att prata med, läsa och berätta för ett barn är några av de bästa sätten att stimulera barns språkutveckling. I modern forskning sägs ofta att samtalet omkring det man läser är minst lika viktigt som själva läsandet. Forskningen visar också att barn som lever i en textrik miljö kan ha dubbelt så stort ordförråd som andra barn vilket är en enorm fördel i den kommande läs- och skrivinlärningen.

Diskutera och fundera ihop

När du läser högt och barnet frågar, pausa läsningen och passa på att prata om det som står i texten. Barnet kommer att förstår lite mer men kommer säkert att fråga igen. När ni diskuterar texten tar barnet till sig dina ord och gör dem till en del av sitt eget ordförråd. De nya orden hjälper barnet att formulera nya tankar. Barnet utvecklar på det sättet både ett yttre språk som han eller hon använder med andra personer och ett inre språk som består av egna tankar.