Utvecklar språket

Högläsningen finns med i förskolans läroplan. Där står det i del 1 under rubriken Kommunikation och skapande: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”.

Högläsningen fyller många funktioner så som att vara stöd för språkutveckling, för social samvaro och för gemensamma upplevelser. Högläsningen är också en stimulans för fantasin och tänkandet. Men, då krävs det att läsandet sker planerat och inte bara för att barnen ska lugna ner sig eller komma till ro.

I högläsningen påbörjas barnens process mot att bli läsande individer. Barnen lär sig omedvetet hur språket låter och är uppbyggt. Genom att höra berättelser kan barnen efter hand urskilja sättet som berättelser är uppbyggda på och att det löper en röd tråd igenom en berättelse. Det är viktiga kunskaper när de senare själva ska berätta, eller lära sig läsa och skriva.

Positiva läsupplevelser

Som personal i förskolan kan du skapa positiva läsupplevelser för barnen genom att börja fundera över vad du läser för barnen och varför? Hur ser utbudet av böcker ut på förskolan? Se till att alla barns röster och sociala sammanhang finns representerade i det ni läser, det gör att texterna kan knytas ihop med barnens egna erfarenheter. Utgå från barnens intressen och nyfikenhet när du väljer bilder och texter och varva faktaböcker, med sagor, dikter, ramsor etc.

Variera texter och berättelser

Högläsningen i förskolan bör bestå av en variation av olika typer av texter, en mångfald ger starka, rika upplevelser. Olika böcker kan fylla olika syften. Böcker med illustrationer skapar möjligheter för ordförrådet att utvecklas då ni kan diskutera det som finns i bilderna. Låt barnen ställa frågor och ställ öppna frågor tillbaka till barnen; Hur tror du att han känner sig? När du bjuder in barnen att vara delaktiga, genom att ha en dialog om texten före, under eller efter läsningen, blir det lättare för barnen att förstå innehållet och att veta vad de ska göra när de inte förstår. Genom högläsningen och samtalen om texten och bilderna utökar barngruppen sina gemensamma referenser och upplevelser, även om barnen har olika bakgrund, läserfarenheter och språkutveckling. Högläsningen leder också till att nya ord börjar användas i barngruppen, att nya lekar leks och att nya berättelser berättas.

Böcker som passar

Böcker som innehåller igenkänning, upprepning och överraskning är populära hos de flesta. Tänk på att läsningen ska beröra även om den som lyssnar är liten. Barn vill ofta möta texter där de utmanas att tänka, känna och bearbeta. Om högläsningen ska få positiva effekter på språket handlar det om att hitta texter som intresserar barnen och om att skapa en atmosfär runt läsandet som är fylld av utforskande, intresse, glädje och lust. När barnet säger ”igen” – då är det kvalitativ läsning för just det barnet. Var inte orolig för att testa dig fram! Det är inte alls förbjudet att läsa böcker för stora barn för de minsta och tvärtom.