För dig som pedagog eller förälder

Boken om läsning

Ger inspiration till att lässtunderna tillsammans med ditt barn blir ännu roligare. Forskare, författare, andra föräldrar och illustratörer berättar om glädjen och nyttan med barnböcker och högläsning. Boken är utgiven av Barnens bokklubb.

Läslust i hemmet

Ger dig en mängd förslag på hur du lättsamt och lekfullt kan stimulera ditt barns intresse för det skrivna språket. Boken tipsar om hur du kan göra lässtunden hemma speciell och varför det är så viktigt att stödja sitt barn i läs- och skrivutvecklingen. Författare Carina Fast.

Läsa högt

En inspirerande bok om högläsning och varför man ska läsa högt. En bok med mycket praktiska tips kring hur man gör för att fånga intresset hos den som lyssnar. Det är inte bara valet av bok som spelar roll, och här får du tips på hur du varierar rösten och läser med inlevelse. Författare Mem Fox.

Väck läshungern

är lättläst, uppdelad i några kapitel och vänder sig till alla föräldrar och andra vuxna. Innehåller konkreta tips som du kan testa direkt, och det funkar! Författare Ann-Marie Körling.