Alla pedagogledda program har en paus och väntas återupptas under hösten 2022. Besök oss gärna ändå!

Programmet riktar sig mot barn i åk 1-3 och handlar bland annat om varifrån Astrid Lindgren fick idéerna till allt det som händer i hennes böcker? Det och mycket mer tar vi tillsammans reda på i en guidning där barnen själva tar del i berättandet.  Efter avslutat program åker lärare och elever Sagotåget på egenhand.

Till programmet finns en handledning för fortsatt arbete på skolan. Den ger bla tips på hur du som lärare kan arbeta vidare med de miljöer ni tagit del av i tåget. Samtliga miljöer förmedlar olika relationer, både familjerelationer och vänskapsrelationer, som eleverna kan känna igen sig i och identifiera sig med och de kan därför med fördel användas som underlag i diskussioner kring känslor och vad som är viktigt för att må bra. Diskussioner kring detta ger möjlighet att skapa förståelse för andra människors livsförhållanden, detta i linje med vad som står i Läroplan för grundskolan; ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”.

Programmet leds av en museipedagog i en inspirerande läromiljö med anpassat material.

Skolprogrammet Från Vimmerby till världen och förslagen till fortsatt arbete som återfinns i handledningen, ger bland annat möjlighet att arbeta med följande delar ur det centrala innehållet i svenska samt de samhällsorienterande ämnena för åk 1-3:

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

För fler kopplingar till läroplanen se lärarhandledningen

Lärarhandledning

Ladda ner lärarhandledning som PDF.

Praktisk information och pris

Max 30 barn

Gruppen tas emot i entrén och programmet hålls i Paviljongen. 100kr/person (barn och vuxna) ex moms. Priset inkluderar inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt Sagotåg, möjlighet att se våra teaterföreställningar samt delta i våra sångstunder. Minsta debitering 1500kr. Programmet i Paviljongen tar ca 1 tim.

  • Bokningsförfrågan

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Ange ett nummer från 0 till 28.
  • Här kan du läsa vår integritetspolicy.