Alla pedagogledda program har en paus och väntas återupptas under hösten 2022. Besök oss gärna ändå!

Detta program för åk 2-5 utgår från poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Vi tar vi oss an lyrik, rim, ramsor och sånger vilka alla belyser människors skilda upplevelser och erfarenheter. Eleverna skriver poetiska texter både enskilt och tillsammans och vi diskuterar bland annat; Vad är poesi? Är det någon skillnad mellan dikter och poesi? Måste poesi rimma? Hur vet jag om jag har skrivit en dikt? Med hjälp av Junibackens professionella musiker testar vi också att tonsätta våra dikter. Elevernas förmåga att lära tillsammans med andra tränas samtidigt som var och en ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, sin nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Programmet leds av en museipedagog i en inspirerande läromiljö med anpassat material.

Lärarhandledning

Ladda ner lärarhandledning som PDF.

Praktisk information och pris

Max 28 barn
Workshop 60 min: 100kr/person (barn och vuxna) ex moms. Förutom workshopen är även inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt Sagotåg och möjlighet att se våra teaterföreställningar inkluderat i priset. Minsta debitering 1500kr.

Kan även bokas med skapandeskola bidrag.

Sagt om skolprogrammet:

”Vi vill bara tacka för en fantastiskt fin dag hos er på Junibacken. Eleverna kommer bära med sig detta länge.”

 Rebecka, Lärare Svenska, Engelska, Svenska som andraspråk åk 4-9. Eriksdalsskolan, Stockholm

  • Bokningsförfrågan

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Ange ett nummer från 0 till 28.