Alla pedagogledda program har en paus och väntas återupptas hösten 2022. Besök oss gärna ändå!

Programmet är utformat för att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom lekfulla, kreativa skrivövningar och textsamtal lär vi oss grunderna i hur man kan bygga upp en berättelse med inledning, händelseförlopp och avslutning. Vi pratar om hur man fångar läsaren genom stämningsfulla miljöer och karaktärer som vi bryr oss om. Eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Programmet leds av en museipedagog i en inspirerande läromiljö med anpassat material.

Efter avslutat program finns möjlighet att genom Junibackens dagliga föreställningsprogram ta del av estetiskt berättande av text i form av scenkonst. Något som kan ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Se aktuellt kalendarium för mer info.

Genom skolprogrammet Att skriva berättande texter ges eleverna möjlighet att arbeta med följande delar ur kursplanen för svenska i åk 1-4:

  • Att skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning.
  • Att skapa texter där ord och bild samspelar
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande
  • Att hitta strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
  • Arbeta med enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  • Utveckla sin handstil
  • Berättande texter från ett antal skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer

Praktisk information och pris

Gruppen tas emot i entrén och programmet hålls i Paviljongen. 100kr/person (barn och vuxna) ex moms. Priset inkluderar inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt Sagotåg, möjlighet att se våra teaterföreställningar. Minsta debitering 1500kr. Programmet i Paviljongen tar ca 1 tim.

60 min. 100kr/person, max 30 elever. Minsta debitering 1500kr

  • Bokningsförfrågan

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Ange ett nummer från 0 till 30.