Fortbildning för dig som arbetar inom förskola och skola

Varje termin arrangerar vi kompetensutvecklande fortbildningskvällar. Kvällarna vänder sig främst till dig som arbetar inom förskola och skola, men alla intresserade är givetvis välkomna. Samtliga föreläsningar knyter an till förskolans/skolans läroplan.

I våra fortbildningskvällar ingår:

  • Kvällens föreläsning och tillhörande material.
  • En tur i Sagotåget.
  • 20 % rabatt i vår bokhandel.
  • En smörgås och ett glas vin (alkoholfritt alternativ finns).

Anmälan är bindande och du/ni blir debiterade för antal anmälda oavsett bortfall. Om någon i ert sällskap inte har möjlighet att närvara går det bra att skicka en kollega/vän istället.

Just nu har vi inga planerade fortbildningskvällar. Återkom gärna längre fram för uppdaterat kalendarium!

Tidigare fortbildningskvällar