Här vrider och vänder vi på orden.

Alla pedagogledda program har en paus och väntas återupptas under hösten 2022. Besök oss gärna ändå!

Programmet utmanar barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt uppmuntrar och tar tillvara deras nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Genom kreativ och lustfylld lek stimuleras barnen att utveckla sitt språk. Programmet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med anpassat material.

Kopplingar till förskolans läroplan

Programmet Orden i lådan ger barnen möjlighet att:

  • Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
  • Utveckla sitt intresse för bilder samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala kring dessa.
  • Genom stimulans och vägledning utveckla nya kunskaper och insikter.
  • Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Lärarhandledning

Ladda ner lärarhandledning som PDF

Praktisk information och pris

Max 16 barn (inget min antal).
Workshop 60 min: 100kr/person elever och lärare, minsta debitering 1500kr exkl. moms. Priset inkluderar inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt sagotåg, möjlighet att se våra teaterföreställningar samt delta i våra sångstunder. Junibacken har inget matsäcksrum men grupper som bokat pedagogiskt program har efter genomfört program möjlighet att äta i rummet där workshopen hölls.

  • Bokningsförfrågan

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Ange ett nummer från 0 till 15.