Alla pedagogledda program har en paus och väntas återupptas under hösten 2022. Besök oss gärna ändå!

Junibackens skolprogram kring matematik vänder sig till barn i förskolan som börjat intresserat sig för matematik. Programmet kan användas som ett steg i att upptäcka den matematiska begreppsvärlden. På ett lustfyllt sätt vill Junibacken utifrån berättelser inspirera till mattelekar och få deltagarna att fundera kring matematiska problem. Programmet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med anpassat material.

Kopplingar till förskolans läroplan

Programmet Grisen, kon en miljon erbjuder barnen tillfälle att:

 • använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar
 • öka sin förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta
 • att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Programmet Grisen kon en miljon tar upp följande ord och begrepp:

 • Första andra tredje
 • Lägesord Dubbelt och hälften
 • Stor, större, störst
 • Större än, mindre än
 • Fler och färre
 • Relation
 • Antal
 • Halv, hälften
 • Mönster
 • Sortering

Praktisk information och pris

Max 16 barn (inget min antal).
Workshop 60 min: 100kr/person elever och lärare, minsta debitering 1500kr exkl. moms. Priset inkluderar inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt Sagotåg, möjlighet att se våra teaterföreställningar samt delta i våra sångstunder. Junibacken har inget matsäcksrum men grupper som bokat pedagogiskt program har efter genomfört program möjlighet att äta i rummet där workshopen hölls.

 • Bokningsförfrågan

 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
 • Ange ett nummer från 0 till 16.