Varför är S så slingrigt? Och K så knaprigt?

Junibackens program för förskolan, Bokstavsbageriet (från 4 år) är en fartfylld och improvisatorisk stund där vi leker med alfabetet, bokstävernas former, ords begynnelsebokstav, rim och ramsor. Varför är S så slingrigt? Och K så knaprigt? Kan man baka sig från A till Ö? Följ med in i Bokstavsbageriet så får du veta!

Bokstavsbageriet spelas regelbundet på Junibacken.
Läs mer och förboka din biljett till föreställningen.

Se hela filmen

Kopplingar till förskolans läroplan

Programmet Bokstavsbageriet ger barnen möjlighet att utveckla:

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
 • fantasi och föreställningsförmåga
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
 • argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Efter programmet kan man utifrån lärarhandledningen med fördel arbeta vidare med att:

 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga

Bokstavsbageriet går att boka tisdagar och torsdagar klockan 10.15.

Lärarhandledning

Ladda ner lärarhandledning som PDF

Praktisk information och pris

Ca 35 min. 100kr/person. Min 15 personer. Minsta debitering 1500kr. Programmet ges för flera grupper samtidigt.

Priset inkluderar inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt sagotåg, möjlighet att se våra teaterföreställningar samt delta i våra sångstunder. Junibacken har inget matsäcksrum men grupper som bokat pedagogiskt program har efter genomfört program möjlighet att äta i vår paviljong.

 • Bokningsförfrågan

 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
 • Ange ett nummer från 15 till 999.