Junibackens främsta målgrupp är barn i åldern 0-6 år.

I och med detta är det naturligt för oss att erbjuda aktiviteter för barn i förskolan samt fortbildning för dem som arbetar där. Junibacken erbjuder både pedagogledda program och särskilda teaterföreställningar för förskolan. Gemensamt för samtliga program och teaterföreställningar är att de har sin utgångspunkt i barnboken och att de knyter an till målen i förskolans läroplan (lpfö98 rev 2016).

Alla pedagogledda program har en paus och väntas återupptas under senhösten/vintern 2021. Besök oss gärna ändå!