Junibackens främsta målgrupp är barn i åldern 0-6 år

I och med detta är det naturligt för oss att erbjuda aktiviteter för barn i förskolan samt fortbildning för dem som arbetar där. Junibacken erbjuder både pedagogledda program och särskilda teaterföreställningar för förskolan. Gemensamt för samtliga program och teaterföreställningar är att de har sin utgångspunkt i barnboken och att de knyter an till målen i förskolans läroplan (lpfö98 rev 2016).

Alla pedagogledda program har en paus och väntas återupptas våren 2023. Vi hoppas naturligtvis att ni vill besöka oss ändå och att ni genom utställningarna, föreställningarna och bokhandeln får en inspirerande och lärorik dag tillsammans! Läs mer om Eget besök här.