Bryggkaffe28 kr

Te28 kr

Enkel espresso24 kr

Dubbel espresso28 kr

Cappuccino35 kr

Latte42 kr

Americano30 kr

Varm choklad35 kr

Islatte38 kr

Extra shot i finkaffet +5kr

Hållbara restauranger

Vi är tillsammans med 65 andra aktörer med i nätverket hållbara restauranger. Det är för att bidra med en ökad medvetenhet och vi försöker i alla lägen att göra bra val.