Bryggkaffe32 kr

Te32 kr

Enkel espresso 28 kr

Dubbel espresso32 kr

Cappuccino38 kr

Latte45 kr

Americano35 kr

Varm choklad38 kr

Extra shot i finkaffet +5kr

Hållbara restauranger

Vi är tillsammans med 65 andra aktörer med i nätverket hållbara restauranger. Det är för att bidra med en ökad medvetenhet och vi försöker i alla lägen att göra bra val.