Orden i lådan

I programmet Orden i lådan (från 5 år) vrider och vänder vi på orden. Programmet utmanar barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt uppmuntrar och tar tillvara deras nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Genom kreativ och lustfylld lek stimuleras barnen att utveckla sitt språk. Programmet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med anpassat material.

Kopplingar till förskolans läroplan

Programmet Orden i lådan ger barnen möjlighet att:

  • Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
  • Utveckla sitt intresse för bilder samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala kring dessa.
  • Genom stimulans och vägledning utveckla nya kunskaper och insikter.
  • Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

PDF för nedladdning

Handledning

Praktisk information och pris

Max 15 barn (inget minimum antal)
Workshop 60 min: 1 750 kr ex moms. Priset inkluderar inträde till Junibacken, tillgång till våra lekmiljöer, 1 tur i vårt sagotåg, möjlighet att se våra teaterföreställningar samt delta i våra sångstunder. Junibacken har inget matsäcksrum men grupper som bokat pedagogiskt program har efter genomfört program möjlighet att äta i rummet där workshopen hölls.

  • Bokningsförfrågan

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • Please enter a number from 0 to 15.