Vi bygger ut!

Vi bygger ut! Junibacken gör sin största satsning sen starten 1996 och investerar 25 Mkr i en utbyggnad. Utbyggnaden kommer ge utrymme för mer lek, utställningar, musik, teater och events, och innebär också nya kontor. Investeringen ska göra upplevelsen bättre och locka ännu fler barn och vuxna att tillsammans lära känna den nordiska barnboksskatten. Junibacken kommer vara öppet som vanligt under hela byggperioden som startar i februari 2018 och beräknas vara klar i slutet av året.

Junibacken får två tillbyggnader, en mot söder och en mot öster. Den i öster blir en förlängning av nuvarande byggnad och tillbyggnaden i söder knyter an till Djurgårdens maritima historia och är inspirerad av de gamla fiskebodar i trä som ursprungligen låg på platsen. Ny yta inomhus ska ge mer plats för lek och teater, pedagogisk verksamhet, tillfälliga utställningar och events. För att bättre nyttja vårt fina läge vår och sommar byggs en terrass med utsikt mot Stockholms inlopp. Och nya personalutrymmen ska ge medarbetarna en förbättrad arbetsmiljö.

– För oss kommer alltid barnens lek och upplevelser i första hand och här vill vi ge dem fler och nya spännande möjligheter att lära känna och möta den nordiska barnboksskatten tillsammans med föräldrar och andra vuxna. Med större yta och nytt innehåll kan vi också ge alla våra besökare en ännu bättre och roligare upplevelse, säger Björn Edlund, Junibackens vd.

Junibacken har alltid varit en föregångare när det gäller att med scenografi och teater uppmuntra barns fantasi och skapande och vilja att läsa. Junibackens upplevelser kommer även fortsättningsvis att bygga på den traditionen vilken gjort verksamheten internationellt känd. Samtidigt vill vi börja knyta an till den värld vi lever i idag där exempelvis digitala berättelser är en naturlig del av barns uppväxt.

– En viktig uppgift som vi ser nu är att visa att det inte finns någon motsättning mellan de nya digitala berättelserna och det traditionella bokläsandet. Vi tror att själva lockelsen i att själv vilja läsa istället kan förstärkas genom att berättelsen upplevs i en ny form – och det ska den nya investeringen bidra till, säger Björn Edlund.

Vi kommer hålla öppet som vanligt under byggtiden.