Populärt skolprogram utomhus

Under resterande del av vårterminen 2020 erbjuder Junibacken sitt allra populäraste skolprogram Från Vimmerby till världen som utomhuslektion i Vasaparken.

I Vasaparken lekte Astrid med sina barn, här promenerade hon tillsammans med sina vänner på ålderns höst och här finns idag Astrid Lindgrens terrass.

Skolprogrammet är anpassat för åk 1-4 och handlar om Astrids uppväxt och författarskap. Programmet leds av vår museipedagog.

Skolprogrammet Från Vimmerby till världen och förslagen till fortsatt arbete som återfinns i handledningen, ger bland annat möjlighet att arbeta med följande delar ur det centrala innehållet i svenska samt de samhällsorienterande ämnena för åk 1-4:

  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

För fler kopplingar till läroplanen se lärarhandledningen

Lärarhandledning

Ladda ner lärarhandledning som PDF.

Praktisk information och pris

Max 30 barn, fritt antal vuxna.

Programmet är 45-60 minuter.

Pris: 2 000 exklusive moms.

Bokningsförfrågan skickas till pedagogik@junibacken.se