Förskolekvällar på Junibacken

Junibacken är ett hus fyllt av upplevelser med hjärtat i boken. Allt vi gör utgår från vårt yttersta mål: Att väcka barns lust att läsa.

Det övergripande temat för höstens föreläsningar kommer att vara Lärmiljöer och lärprocesser i förskolan. Dessa kvällar riktar sig främst till dig som arbetar med barn i förskoleåldern, men alla intresserade är självklart välkomna. Samtliga föreläsningar kommer att knyta an till förskolans läroplan.

På våra förskolekvällar finns möjlighet att inleda kvällen med en tur i Sagotåget samt att handla till 20 % rabatt i bokhandeln. En matig macka och ett glas vin (alkoholfritt alternativ finns) bjuder vi också på innan föreläsningen drar igång kl 17.30 (till ca kl 19.30). Antalet biljetter är begränsat och kostar 250 kr/st ex moms.

Förskolekvällar hösten 2017

12 september Varför är det så nyttigt att gunga? Om rörelsers betydelse för hjärnans utveckling – Gunilla Ladberg

Gunilla Ladberg, fil.dr. i pedagogik, utbildare, konsult, författare, föreläser om betydelsen av rörelse för inlärning, ett ämne som det under senaste åren har forskats allt mer kring. Många resultat pekar mot att barns fysiska aktivitet har stor betydelse för både deras inlärning och livslånga hälsa. Så hur kan man arbeta för att lyckas? Gunilla delar även med sig av inspirerande övningar att använda i barngruppen.

Anmäl dig här.

 

10 oktober Pedagogiska lärmiljöer i förskolan – Annika Winald

Annika Winald är förskolerektor med mångårig erfarenhet från förskolepedagogiken. För att miljön ska kunna stödja och stimulera barns lärprocesser är det avgörande att den innehåller kvalitéer som bidrar till estetik, fantasi, kreativitet och lek. Annika kommer att föreläsa om hur man med hjälp av rum och material kan försätta barnen i intelligenta situationer och sammanhang.

Anmäl dig här.

 

7 november Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö – Susanne Kjällander (FULLBOKAT!)

Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik och lektor på förskollärarutbildningen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon kommer att föreläsa om hur man tillsammans kan utforska den digitala lärmiljön i förskolan med framförallt digitala lärplattor, men även med programmeringsrobotar, projektorer och andra digitala verktyg.

Anmäl dig här.

 

Material från tidigare föreläsningar

Gunilla Ladberg – Varför är det så nyttigt att gunga?

Mats Myrberg – Hur hänger tidig språkutveckling ihop med läs- och skrivinlärning?

Ann S. Pihlgren – Arbetsformer för att tala med barn om texter

Carina Fast – Barns tidiga skrivande

Välkommen!