Förskola

Junibackens främsta målgrupp är barn i åldern 0-6 år. I och med detta är det naturligt för oss att erbjuda aktiviteter för barn i förskolan samt fortbildning för dem som arbetar där.

Junibacken erbjuder både pedagogledda program och särskilda teaterföreställningar för förskolan. Gemensamt för samtliga program och teaterföreställningar är att de har sin utgångspunkt i barnboken och att de knyter an till målen i förskolans läroplan (lpfö98 rev 2016).

Flicka ritar

VEM, från 3 år

Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat känslor och hur vi är mot varandra. Programmet bygger på Stina Wirséns populära böcker.

Läs mer

pedagogiska_program_flicka_list

Orden i lådan, från 5 år

Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat Språk och kommunikation

Läs mer

pedagogledda_program_pojke-med-drake_list

Borta med vinden, från 5 år

Junibackens pedagogiska program för förskolan på temat Naturvetenskap. Vi tittar närmare på fysikaliska fenomen kring luft.

Läs mer

fortbildning_forskola_matsalen_list

Fortbildning för personal i förskolan

Det övergripande temat för hösten 2017 års förskolekvällar kommer att vara: Lärmiljöer och lärprocesser i förskolan.

Läs mer