Max drama

Max drama är en ny scenisk upplevelse på Junibacken som riktar sig till våra allra yngsta besökare och deras vuxna. I upplevelsen, som bygger på Barbro Lindgrens klassiska pekböcker om Max, utforskar vi tillsammans de första draman som den lilla är med om genom rörelse, ljud och ljus. I Max drama skapar den vuxna och våra skådespelare ett rörelsedrama för det lilla barnet.

Förställningen pågår i ungefär 15 minuter. Efter föreställningen är Barnhans land reserverat för barn upp till 2 år, vilket betyder att ni gärna får dröja kvar och låta era barn upptäcka i lugn och ro.