Junipriset

Priset instiftades av Junibacken 2014 och har delats ut till personer som haft stor betydelse för barnkulturen i Sverige. Prissumman är 100 000 kronor.

Tidigare vinnare

2015

Karin Helander, professor i teatervetenskap, vice rektor vid Stockholms universitet och lärare vid Centrum för barnkulturforskning.

Juryns motivering:
“Genom sin öppna hållning, breda erfarenhet av föreläsningar och skrifter samt inte minst sin klokhet, har Karin Helander inspirerat ett stort antal studenter, forskare och barnkulturutövare.Karin Helander har, i sin egen forskning, bland annat gjort en exposé över myterna om den goda barnkulturen genom tiderna där hon suddar bort nyttighetsaspekten i barnkulturen på 2000-talet och istället lyfter den inre delaktigheten; hur omvälvande, stark och viktig en kulturupplevelse kan vara för en människa.”

2014

Lennart Hellsing, poet och författare.

Juryns motivering:
“Lennart Hellsing är den gränsöverskridande poeten som skapat barnlitteratur och visor sedan mitten av 1940-talet och som med sin experimentlystna lek med ord, verbformer, rim och rytm lockat generationer av läsare och lyssnare. Med sina böcker skapar han allkonstverk och har under decennier valt att samarbeta med flera framstående konstnärer och musiker. Efter nästan sjuttio år i barnbokens tjänst är han fortfarande en nydanare inom svensk barnlitteratur och en som ständigt arbetar med att stärka barnbokens ställning.”