Förskolekvällar på Junibacken

Junibacken är ett hus fyllt av upplevelser med hjärtat i boken. Allt vi gör utgår från vårt yttersta mål: Att väcka barns lust att läsa.

Våren 2017 års förskolekvällar med temat Läs- och skrivutveckling i förskolan är avslutade. Men till hösten är vi tillbaka igen.

Det övergripande temat för höstens föreläsningar kommer att vara Lärmiljöer och lärprocesser i förskolan. Dessa kvällar riktar sig främst till dig som arbetar med barn i förskoleåldern, men alla intresserade är självklart välkomna. Samtliga föreläsningar kommer att knyta an till förskolans läroplan. Mer information om föreläsare och datum kommer inom kort.

På våra förskolekvällar finns möjlighet att inleda kvällen med en tur i Sagotåget samt att handla till 20 % rabatt i bokhandeln. En matig macka och något att dricka bjuder vi också på innan föreläsningen drar igång kl 17.30 (till ca kl 19.30). Antalet biljetter är begränsat och kostar 250 kr/st ex moms.

Material från tidigare föreläsningar

Mats Myrberg – Hur hänger tidig språkutveckling ihop med läs- och skrivinlärning?

Ann S. Pihlgren – Arbetsformer för att tala med barn om texter

Carina Fast – Barns tidiga skrivande

Välkommen!